Реципрочни ортезни комплекси

Реципрочни ортезни комплекси

В основата на която и да е конструкция на реципрочен ортезен комплекс ( РОК ) лежи реципрочна ортезна система ( РОС ).

Реципрочната ортезна система формира и извършва изкуствена корекция на движенията при различни форми на патологично ходене.

Реципрочната ортезна система 1

Фигура 1

Реципрочната ортезна система 2

Фигура 2

Реципрочната ортезна система 3

Фигура 3

Реципрочната ортезна система 4

Фигура 4

Реципрочната ортезна система (фиг. 1-4) е изградена от туловище ( А ), горни ( B, C ) и долни ( D, E ) крайници. Туловището е съставено от пластмасов корсет ( 13 ) , стягащи колани от велкро (17) дръжки ( 5 ), метален скелет (2) и закрепен за него реципрочен лост (6). На неговата ос на въртене е закрепен монтажен винт (7 ) за закрепяне на РОС към количка.

Структурата на левия ( D) и десния ( E ) крак е еднаква. Съставена е от гилзи на бедрата и коленете ( 11 ) ,които са монтирани неподвижно към шините (15 ) на конструкцията, ( колани от велкро ( 19, 20 ) в горният край въртящи се около осите на левия и десния тазобедрен шарнир (14), които са закрепени към металният скелет на корсета на туловището ( 2 ).Задните лостове са съединени към шарнирите с тягите на реципрочният лост (7). Бедрените шини в коленните шарнири са свързани подвижно с подколенните шини (15). Към тях са закрепени неподвижно подколенните гилзи с помощта на ремъци от велкро (17) . От своя страна подколенните шини в ходилните шарнири (12) са подвижно свързани с ушите на скобите- стремена на лявото и дясно ходила (16).

Количката за ходене се състои от четириъгълна рама (24,26) монтирана на четири колела (25) със спирачки. На задната част на рамата е закрепена конзола с дръжки (23) и съединително гнездо за закрепване на РОС с помоща на винт (3). В предната част на рамата (26) е монтиран лост с тяги за обувките(21,22). Стойката с хоризонтален реципрочен механизъм се монтира върху пътечка за бягане. Тя се състои от метална рама (27) която се монтира върху електрическа пътека (28). В задната част на рамото се поставя съединително гнездо (2) за закрепяне на РОС с помощта на винт (31). В предната част на рамата (26) е монтиран лост с тягите за обувките (21,22).

Използване на РОС

РОС работи в четири режима ; стоейки (вертикализация ) , ходене в РОС, ходене в РОС монтирана на количка и ходене в РОС монтирана върху електрическа пътека за бягане.

1. Ходене с РОС.

Ходене с РОС. Движението напред започва с пренасяне на тежест на единия крак.Десният крак отива напред , а левия назад, завъртайки по часовниковата стрелка тазовия лост, а той от своя страна придърпва лявата страна чрез сложна система от лагери в задната част на вилката на бедрената шина , тя се завърта назад , а заедно с нея и целия ляв крак извършва оттласкване; синхронизирано тазовият лост със своята дясна страна тласка надолу чрез сложна система от лагери бедрената шина и тя се завъртанапред и целия десен крак извършва крачка напред.

2.  Ходене в РОС с количка за ходене

След обличането на РОС пациента се поставя в количка с включени спирачки, така че оста на ръчката да съвпада с канала на цилиндъра на монтажния винт (3)при влизане в съединителното гнездо. Съединяват се тягите(21) с ушите монтирани на обувките при това те трябва да бъдат разположени симетрично спрямо медиалната равнина. След това с помощта на монтажният винт (3) се фиксира височината на РОС така , че при не големи подтиквания на количката от страни може да се предаде натоварването от единия крак към другият.Закрепва се монтажния винт (3) , ходенето започва с комбинирано движение на количката напред с движения встрани ( ляво/дясно). Следи се теглото на пациента да се пренася на водещия натоварен крак , а когато се движи назад, страничното изместване на количката пренася натоварването на противоположният крак.

3. Ходене в РОС на пътечка за бягане

След надяване на РОС пациента се поставя в стойката аналогично на т.2. Ходенето започва при минимална скорост на пътечката за бягане, което наклонява РОС така, че теглото на пациента да се пренася на водещия крак, а когато се премества назад, наклонява РОС в другата страна, пренасяйки натоварването на противоположният крак.

4.  Стоене в РОС с количка за ходене

След надяването на РОС пациента се поставя в количка аналогична на т.2. Височината на РОС се регулира така , че при вертикално положение на пациента в РОС неговите крака да се опират на повърхността.

Реципрочни ортезни комплекси и рехабилитационните локомоторни роботи за рехабилитация от детски церебрален паралич и болести на гръбначния мозък
Реципрочни ортезни комплекси

Реципрочни ортезни комплекси

Главна характеристика на комплексите и рехабилитационните локомоторни роботи

– Окачване с регулируема височина и тегло на детето;

– РОС с необходима сложност;

– Активен хоризонтален реципрочен механизъм , който движи краката;

– Електрическа пътечка за бягане с управляема скорост;

– кинематическа синхронизация на всички части на тялото при ходене;

– автоматично ходене при различни скоростни режими

 

 

 

За контакти с нас