Протези за крак

Протеза на част от стъпалото Протеза на част от стъпалото

06 24 03

Протезаслед ампутация в областта на ходилната става Протезаслед ампутация в областта на ходилната става

06 24 06

Модулна протеза на коляното Модулна протеза на коляното

06 24 12

Модулна протеза на бедро Модулна протеза на бедро

06 24 15

Модулна протеза след дезартикулация на тазобедрената става 06 24 18 Модулна протеза след дезартикулация на тазобедрената става

06 24 18

Модулна протеза под коляното  Модулна протеза под коляното
Модулна протеза на коляното с бедрена гилза 06 24 09/ 06 24 37 Модулна протеза на коляното с бедрена гилза

06 24 09/ 06 24 37

Модулна протеза след ампутация на крака и таза до кръста Модулна протеза след ампутация на крака и таза до кръста

06 24 21

 

За контакти с нас