Ортези за туловище

Ортеза за гръдно-поясно-кръстовата област 06 03 09 Ортеза за
гръдно-поясно-кръстовата област
06 03 09
Ортеза за кръстцово-опашна част 06 03 06 Ортеза за
кръстово-опашна част
06 03 06
Ортеза за тазно-кръстова област Ортеза за
тазно-кръстова област
06 03 03
Ортеза за шийно-гръдно-тазовата част Ортеза за шийно-гръдно-тазовата част

06 03 18

Функционална ортеза за гръдно-поясно-кръстова области Функционална ортеза за гръдно-поясно-кръстова области

06 03 09

Ортеза за шийно гръдна част Ортеза за шийно гръдна част

06 03 15

Ортеза за областа на шията 06 03 12 Ортеза за
областа на шията
06 03 12

 

За контакти с нас