Ортези за крак

Ортеза за стъпалото 06 12 03 Ортеза за стъпалото

06 12 03

Ортеза за ходилната става 06 12 06 Ортеза за ходилната става

06 12 06

Ортеза за коляното

06 12 09

Ортеза за фиксиране на коляното , ходилната става и стъпалото 06 12 12 Ортеза за фиксиране на коляното , ходилната става и стъпалото

06 12 12

Ортеза за бедрената става 06 12 15 Ортеза за бедрената става

06 12 15

Ортеза за колянната и тазобедрената стави. 06 12 16 Ортеза за колянната и тазобедрената стави.

06 12 16

Ортеза за тазобедрената, колянната и ходилната стави 06 12 18 Ортеза за тазобедрената, колянната и ходилната стави

06 12 18

 

За контакти с нас