Обследване на опорно-двигателния апарат чрез отпечатък от стъпалото

Обследване на стъпалото по време на ходене и синтез на бионически стелки

Обследване на стъпалото по време на ходене и синтез на бионически стелки

Обследване. Седналият на стол пациент стъпва на кутия със стъклен капак, под който се намира сканиращо устройство, снимащо неподвижен оптически образ под стъклото.

Изгражда се картографски 3- мерен анализ на измененията на контурите на цвета на контактните петна и ъглите на биомеханическите оси на двете стъпала върху стъклена пътека (рис. 1 ). При 3-4 двойни крачки на пациента. Отчита се конструкцията и размера на обувките, в които се поставят стелките.Извършват се ортопедически корекции на движението на общия център на тежестта. Размера на контактните петна, чрез различна дебелина и наклон на всеки от 8-те топографически слоеве (рис. 2 ).

Създадените бионически стелки са с локално адаптиране към вътрешният релеф на стандартната обувка и релефа на стъпалото.

За контакти с нас