Научно образование, професионална дейност

Професор Евгени Дюкенджиев

Научно образование и професионална дейност на професор Е. Дюкенджиев

1965 -1969 – машинен техник ТМТ „ В. Левски ”.

1969 – 1974 – машинен инженер ВМЕИ „ Ленин ”.

1974 – 1976 – приложна математика и биология ЦПМ „ СУ „ Климент Охридски „ БАН.

1980 – кандидат на техническите науки по биомеханика.

1976 – 1980 – инженер проектант на подемно-транспортни машини в базата за техническо развитие в гр. Дебелец и Институт за тежко машиностроене в Радомир – гр. Перник.

1981 – 1984 – Ръководител на изследователска група по биопротезиране и антропоморфни роботи към института по биомеханика, БАН, София, България.

1983 – Носител на Златен медал от Световната организация за интелектуална собственост на ООН.

1984 – 1991 – Директор на лаборатория за биопротези и антропоморфни роботи. Българска академия на науките ( БАН), София, България.

1990 – Изобретател на годината, България.

Май 1991 – Доктор на техническите науки по биомеханика СССР.

От 1991 – Професор по бионика на Рижския Технически Университет, Латвия.

1992 – член на Руската Академия на технологическите науки.

1992- 1994 – Ръководител на катедра по бионика РТУ.

1994 – 1997 – Директор на профилния институт по бионика РТУ.

1997 – Ръководител на Лаборатория по атипично протезиране и център за обучение на инвалиди.

2001 – Държавен професор по механика на протезите РТУ.

2004 – Носител на кристален глобус на ISPO за оригинална идея за обследване на опорния апарат на човека в динамика по отпечатък на стъпалото и за нейното клинично внедряване.

От 2000 – Основател и председател на Международната Балтийско- Българска конференция по бионика, биомеханика и мехатроника, Варна, България.

2012 – Управител на ЕОД „ ЛАП „ България, гр. Горна Оряховица

2015 – Член на Американската асоциация за наука и технологии.

Септември 2017 – Председател на Българската асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите.

За контакт с нас