Метод за лечение на ЦП, травми на гръбначният мозък и гръбначния стълб

Метод за лечение на ЦП, травгми на гръбначният мозък и гръбначния стълб

Метод на компенсация на дефицита на мускулната и управляващата активност при помощта на външна енергия

Същността на авторския метод се свежда до неинвазивно лечение в домашни условия на широк спектър от заболявания, свързани с дефицита на мускулната и управляващата активност. С помощта на реципрочен комплекс, който принуждава цялото тяло на пациента при ходене да извършва близки до естествените , цикличноповтарящи се движения, използвайки външна енергия. По този начин се прекъсват патологичните взаимовръзки на изпълнителните периферии и церебралните структури, пораждайки процес на формиране на нови рефлексни връзки.

Предмет на работата е разработването на неинвазивен метод на лечение на заболявания характеризиращи / съпровождащи се от ДМА, ДУА и ОХ. На основа на неизползвани в медицината достижения на биониката ; антропоморфна роботехника , биомеханика на движенията, ориентация и навигация, биоенергетика и невробионика.

От гледна точка на ДУА и ОХ е установено , че развитието на главния и гръбначния мозък в пренаталния период оказва съществено влияние на аферентните импулсации от:

–  рецепторите на вестибуларния апарат;

–  рецепторите на мускулно ставния свързващ апарат (MCCA).

     Нарушения на аферентните информационни потоци води до патология на нервната система (НС) и опорно-двигателния апарат (ОДА). Структурата на вестибуларната система се явява първична и основна проекция за входящите потоци на проприоцептивната аферентациа на МССА.
Заключение:
Необходимо е да се осигури редовна двигателна активност чрез използването на външна енергия при пациенти с ЦП и ДМА.
В резултат на взаимния обмен на неправилна информация между звената на ОДА, в първите месеци и години от живота на болния възникват устойчиви патологични стереотипи на движение. Те се затвърждават с растежа на детето.
Извод:
Чрез бионически начин да се осигури взаимния обмен на правилна информация между звената на функционалната система.
Идеологията на метода се базира на реализацията на процеса на прекъсване на патологичните взаимни влияния между изпълнителната периферия и церебралните структури. Това спомага за осъществяването на нови рефлекторни връзки , който се закрепват с течение на лечението. Процесът се осъществява чрез използването на нов клас технически помощни средства. Реципрочни ортезни системи и рехабилитационни локомоторни роботи.
Затова тренировката в пределите на 2-4 мускула става толкова бързо,че не е нужно дълбоко преструктуриране на ЦНС. Става въпрос само за подбора на такава синергия, при която мускулите биха се активизирали в определено съчетание.
Следователно:
Използването на механично принудено движение на даден крайник или на всички части на тялото , предизвиква процес , обратен на горепописания. Не е нужно преструктурирането на ЦНС, а само маркиране в зависимост от броя и продължителността на тренировките. На прехода от принудително условно-рефлекторна дейност към безусловно рефлекторна дейност.
База за дадения преход се формира на нивото на микроструктурата на управление на движенията. Във фазите на възбуждане мускулите на локомоторните центрове се освобождават от задържащите въздействия и стават достъпни за коригиращи въздействия. Благодарение на връзките на мотоневроните на различни мускули и мускулни групи в гръбначния мозък, се реализират моторни взаимодействия, организиращи ритмични моторни въздействия от крачещ тип.
Разработената авторска конструкция може да бъде условно наречена – апарат за изкуствена локомоция. Тя работи за сметка на външната енергия при пълен дефицит на мускулна и управляваща активност. При минимално, чисто органично / формално участие на главния мозък в процеса на ходене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакти с нас