0618 / 20092 lap16@abv.bg

Семейство от САЩ прелетя океана, за да потърси помощ за детето си с церебрален паралич при проф. Дюкенджиев в Горна Оряховица

След повече от 20 години изследвания и вече достатъчно опит с пациенти, професорът по бионика е завършил своя модел за подкрепа на страдащите от ДЦП

Прочети повече »

Детска церебрална парализа. Абилитация

Детска церебрална парализа. Абилитация Бионичната абилитация дава шанс на пациентите, тъй като ДЦП е диагноза, а не присъда. За начало е необходимо терминологично уточнение. Популярният термин „рехабилитация“ означава възстановяване на загубени функции вследствие на травми или гръбначно-мозъчни заболявания. При ДЦП въобще не може да се приложат подобни методики за лечение, тъй като при детето в […]

Прочети повече »

Научно образование, професионална дейност

Професор Евгени Дюкенджиев

Научно образование и професионална дейност на професор Е. Дюкенджиев 1965 -1969 – машинен техник ТМТ „ В. Левски ”. 1969 – 1974 – машинен инженер ВМЕИ „ Ленин ”. 1974 – 1976 – приложна математика и биология ЦПМ „ СУ „ Климент Охридски „ БАН. 1980 – кандидат на техническите науки по биомеханика. 1976 – […]

Прочети повече »

Бионика в рехабилитацията на ДЦП

Рехабилитационнен локомоторен робот

ОБЕКТИ В БИОНИКАТА ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ Обекти на анализ и бионическо въздействие са болните от детски церебрален паралич и с гръбначно-мозъчни заболявания.  Церебрални парализи (ЦП) СА ОБОБЩАВАЩ ТЕРМИН, КОЙТО ИНТЕГРИРА ГРУПА ОТ КЛИНИЧЕСКИ СИНДРОМИ , ВЪЗНИКВАЩИ В СЛЕДСТВИЕ НА : – недоразвитие на централния мозък; – повреждания в различните етапи на онтогенезата; Те се характеризират с : […]

Прочети повече »

Метод за лечение на ЦП, травми на гръбначният мозък и гръбначния стълб

Метод за лечение на ЦП, травгми на гръбначният мозък и гръбначния стълб

Метод на компенсация на дефицита на мускулната и управляващата активност при помощта на външна енергия Същността на авторския метод се свежда до неинвазивно лечение в домашни условия на широк спектър от заболявания, свързани с дефицита на мускулната и управляващата активност. С помощта на реципрочен комплекс, който принуждава цялото тяло на пациента при ходене да извършва близки до […]

Прочети повече »

Реципрочни ортезни комплекси

Реципрочни ортезни комплекси

В основата на която и да е конструкция на реципрочен ортезен комплекс ( РОК ) лежи реципрочна ортезна система ( РОС ). Реципрочната ортезна система формира и извършва изкуствена корекция на движенията при различни форми на патологично ходене. Реципрочната ортезна система (фиг. 1-4) е изградена от туловище ( А ), горни ( B, C ) […]

Прочети повече »

Рехабилитационен локомоторен робот

Рехабилитационнен локомоторен робот

Новите разработки позволяват даже в малък едностаен апартамент само на 1,5 м2 , да се постави робот за домашна рехабилитация. Той може да се използва без ограничение във времето, тогава когато вие и вашето дете желаете да се занимавате.   За конктакти с нас

Прочети повече »

Обследване на опорно-двигателния апарат чрез отпечатък от стъпалото

Обследване на стъпалото по време на ходене и синтез на бионически стелки

Обследване на стъпалото по време на ходене и синтез на бионически стелки Обследване. Седналият на стол пациент стъпва на кутия със стъклен капак, под който се намира сканиращо устройство, снимащо неподвижен оптически образ под стъклото. Изгражда се картографски 3- мерен анализ на измененията на контурите на цвета на контактните петна и ъглите на биомеханическите оси […]

Прочети повече »

Грижи за чукана и подготовка за протезиране

След всяка частична ампутация подготовката на пациента за позлване на протезата започва с консервативни методи за грижа за чукана. Намирайки се е в болницата: на третият ден след операцията, пациента го активизират в зависимост от основното заболяване и възрастта; от петия ден се правят импулсно-фантомни упражнения от началото бавно, спокойно, след което по-интензивно. Пациента трябва […]

Прочети повече »