Бионически стелки

Какво е бионическа стелка?

Бионически стелки – това са стелки за крака, изготвени по форма и размер, така че болния или деформиран крак да може удобно да бъде разположен в тях. Такава стелка разтоварва кракът и служи като добра опора. Помага за отстраняването и коригирането на дефектите и деформациите.

Човешкото стъпало е нееднородно по своят строеж. То има сложен костно-ставен апарат, връзки, мускули, които се намират в постоянно взаимодействие между себе си и кожата. Многообразни са функциите на стъпалото: опорна, оттласкваща. Участва в ускорението на общия център на масата на тялото при локомоции и ресорно-амортизираща ударите и динамически повторно поемане на натоварването.

Бионическите стелки със своята многослойност моделират функцията на стъпалото.

Всеки слой изпълнява определена функция и има различни физико- механични свойства.

При наличие на патологии-т.е. при отсъствие или недостатъчност на каквито и да е функции, те се заместват от бионическите стелки.

При наличие на патологии-т.е. при отсъствие или недостатъчност на каквито и да е функции, те се заместват от бионическите стелки.

Бионическите стелки са многофункционални. Те могат да бъдат лечебни, спортни, професионални. Основата на създаването на бионичните стелки е позитив. Индивидуален модел на стъпалото на пациента , върху който се пренася матрицата в норма за съответстващия размер. На позитива се правят корекции, за да се постигне оптималната норма за всеки пациент.Позитивният модел се получава чрез снемане на отпечатък от стъпалото на пациента. След това отпечатъка се залива с гипс и се получава позитивен модел , които се подлага на гореспоменатата обработка. Избира се съответно качество и количество материал ,от който се изрязва кройката. Кройките преминават през термична обработка и се слепват в необходимата последователност непосредствено на позитивния модел на стъпалото, приемайки формата му.

Изготвяне на позитивният модел на стъпалото

Изготвяне на позитивният модел на стъпалото

  • а) отпечатък на стъпалото на пациента
  • б) гипсов позитив на пациента с патологии
  • в) позитив, подготвен за нанасяне на плантографическият шаблон
  • г) позитив с шаблон
  • д) готов „излекуван “ позитивен модел

Полученият полуфабрикат на стелките се подготвя за стандартните обувки на пациента и неговото стъпало чрез шлифоване на абразивна машина,създавайки единна система “ стъпало-стелка-обувка“.

Получените стелки в опорните участъци имат височина около 7мм. В местата за поддържане на сводовете до 20мм. Редът на слоевете и тяхната комбинация с твърди елементи се определя от вида патология.

Гъвкава като вълна , бионическата стелка при ходене пружинира, спускайки и издигайки се;. Изпълнявайки ролята на ресьор. Тя задейства мускулите и връзките на стъпалото в работният процес активизирайки кръвообращението. Амортизира удърното натоварване при ходене.

Спомага за правилното разпределение на натоварването на стъпалото. Като резултат оптимизира работата на мускулите на опорно-двигателния апарат.Патологиите на стъпалото при възрастни , за разлика от детските , не могат да се излекуват напълно. С помощта на бионическите стелки ходенето става по – удобно, комфортно, намалявайки болките в коленете, стъпалата, бедрата и гръбначният стълб.

За контакти с нас